Wymagania dotyczące montażu kotła na paliwo stałe

0
601
Wymagania dotyczące montażu kotła na paliwo stałe

Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci centralnego ogrzewania muszą podjąć decyzję dotyczącą tego, w jaki sposób będą ogrzewać swój dom. Wybór w dalszym ciągu często pada na kotły na paliwa stałe, taki sposób ogrzewania jest bowiem dosyć korzystny cenowo. Aby jednak był w pełni efektywny, a przede wszystkim bezpieczny, należy wiedzieć, w jaki sposób zamontować kocioł. Dowiedz się, jaki są wymagania dotyczące montażu kotłów na paliwa stałe.

Paliwo stałe to wszystkie produkty pochodzenia naturalnego lub też otrzymane sztucznie, które zachowują stałą postać i wykorzystywane są jako źródło energii cieplnej. Należy więc tutaj zarówno węgiel, drewno czy koks, jak również brykiet i pellet. Niezależnie od rodzaju, paliwo stałe jest w dalszym ciągu jednym z najpopularniejszych sposobów wykorzystywanych do ogrzewania domów. I choć taki system ogrzewania jest znacznie bardziej czasochłonny niż w przypadku ogrzewania elektrycznego czy gazowego, na jego korzyść przemawiają stosunkowo niskie koszty opału. W związku z tym wielu właścicieli nieruchomości decyduje się na montaż kotłów na paliwa stałe. Muszą jednak spełnić określone wymagania dotyczące montażu, które zostały określone w przepisach.

Najważniejszym aktem prawnym regulującym kwestie montażu kotłów na drewno, węgiel, a także inne paliwa stałe jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Określa ono m.in. wymagania dotyczące kotłów do 25kW, czyli takich, jakie najczęściej montowane są w domach, a także definiuje kwestie związane z użyciem kotłów powyżej 25kW.

Jako że kocioł o mocy do 25kW w większości przypadków w zupełności wystarcza do ogrzania budynków mieszkalnych, będzie on przedmiotem naszego zainteresowania. W związku z tym, aby jego użytkowanie było komfortowe, a przede wszystkim bezpieczne, należy skupić się na kilku elementach, wśród których najważniejsze są:

  • kotłownia – kocioł powinien znajdować się w wydzielonym pomieszczeniu. Jak twierdzi przedstawiciel sklepu 499.pl, kotłów na paliwa stałe w pod żadnym pozorem nie należy montować w miejscu stałego lub czasowego przebywania ludzi. Najlepiej wyodrębnić w tym celu oddzielną kotłownię, która będzie spełniała wymagania rozporządzenia. Zgodnie z nim powinno być to pomieszczenie o wysokości wynoszącej co najmniej 2,2 m. W istniejących budynkach dopuszcza się jednak wysokość 1,9 m, pod warunkiem dobrej wentylacji. Kubatura pomieszczenia powinna zapewniać wygodną obsługę kotła. Zarówno podłoga, jak i drzwi kotłowni powinny być wykonane z niepalnych materiałów. W podłodze dodatkowo musi znajdować się wpust kanalizacyjny, natomiast szerokość drzwi nie powinna być mniejsza niż 0,8 m. Dobrze też jeśli w kotłowni znajduje się miejsce na przechowywanie opału, nie może być ono jednak zlokalizowane w pobliżu pieca,
  • kocioł – sam kocioł powinien zostać zamontowany na postumencie umieszczonym co najmniej 5 cm od poziomu podłogi, która powinna zostać wcześniej dokładnie wypoziomowana. Ważne jest także ustawienie go z zachowaniem następujących odległości: odstęp z przodu – przynajmniej  0,5 m więcej niż długość pieca, odstęp za kotłem – 0,7 m od ściany, odstęp z boku – 1 m,
  • wentylacja – niezwykle ważna jest sprawna wentylacja kotłowni. Projektując ją, należy pamiętać, że musi to być wentylacja grawitacyjna. Zarówno otwór nawiewny, jak i wywiewny muszą spełniać określone wymagania. Otwór nawiewny musi mieć powierzchnię co najmniej 200 cm2 i nie może mieć zamontowanych przepustnic. Z kolei wykonany z niepalnych materiałów i wyprowadzony ponad dach kanał wywiewny powinien mieć minimalne wymiary 14 × 14 cm. Wysokość komina oraz przekrój kanału dymowego muszą być na tyle duże, aby zapewnić właściwy ciąg i sprawne odprowadzania dymu. Przed montażem kotła warto zapoznać się z dokumentacją techniczno-rozruchową, powinna ona bowiem określać parametry komina gwarantujące dobrą pracę pieca.

Projektując czy modernizując kotłownię warto przeznaczyć na nią tyle miejsca, aby zapewniało ono wygodny dostęp do kotła. Trzeba również uwzględnić wszelkie określone w przepisach prawnych wymagania, będzie to bowiem gwarancja bezpieczeństwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here