Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo studentów podczas zajęć?

0
741
Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo studentów podczas zajęć?

Niewiele osób wie na kim spoczywa odpowiedzialność za studentów na uczelni.

Bezpieczeństwo studentów w trakcie zajęć – kto jest za nie odpowiada?

W trakcie zajęć za bezpieczeństwo studentów odpowiada osoba prowadzące zajęcia. W razie nagłej sytuacji musi udzielić im fachowej pomocy, a także zabezpieczyć miejsce wypadku i natychmiast powiadomić bezpośredniego przełożonego i odpowiednie służby.

Poza tym uczelnia musi wyposażyć budynek w odpowiedni sprzęt gaśniczy, a wszystkie drogi ewakuacyjne oraz drogi przejścia na terenie uczelni powinny być utrzymane w należytym stanie, tak aby nie stwarzały zagrożenia dla studentów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here