Sprawozdanie o zatorach płatniczych

0
621
Sprawozdanie o zatorach płatniczych

Terminowe wpływy to jeden z najważniejszych problemów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Opóźnienia w płatnościach stały się wręcz standardem, choć rodzą poważne problemy. Płatności realizowane w nieterminowy sposób mogą doprowadzić do problemów z zaopatrzeniem, a nawet utratą płynności finansowej i w konsekwencji upadkiem firmy. Jeden niewypłacalny kontrahent powoduje problemy wśród wszystkich podmiotów, które z nim współpracują. Powoduje to powstawanie niebezpiecznych zatorów płatniczych.

Skrócone terminy płatności

W celu zminimalizowania tego problemu, w dniu 1 stycznia 2020 roku wprowadzono rozwiązania skracające terminy płatności za dostawy. Dla podmiotów należących do administracji publicznej wynoszą one maksymalnie 30 dni. Natomiast maksymalne terminy płatności podmiotów dużych w stosunku do średnich i małych wynoszą 60 dni. Jednocześnie powstał nowy obowiązek sprawozdawczy, który dotyczy dużych przedsiębiorstw. Spółki o rocznych przychodach przekraczających 50 milionów Euro muszą generować sprawozdania na temat stosowanych terminów zapłaty. W Polsce jest zarejestrowanych około 3 tysięcy takich firm.

Obowiązek informacyjny

Sprawozdanie o zatorach płatniczych należy składać do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Dokumenty są przekazywane drogą elektroniczną na podstawie formularzy dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej. Trzeba to zrobić w terminie do końca stycznia za rok poprzedzający, bez względu na okres zakończenia roku obrotowego w spółce. Sprawozdanie musi być podpisane przez Zarząd, także w sposób elektroniczny. Należy w nim umieścić informacje o należnościach oraz zobowiązaniach firmy wynikających z dostaw. Ponadto ważne są informacje dotyczące świadczenia usług wymagalnych w danym roku, z uwzględnieniem terminów płatności. Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://pragmago.pl/porada/sprawozdanie-o-zatorach-platniczych/

Przyspieszenie transakcji

Przekazywanie informacji o zatorach płatniczych jest nowością w Polsce. Obowiązek ten obciąża najbardziej grupy kapitałowe oraz płatników podatku CIT, czyli od dochodów osób prawnych. Jest to jeden ze sposobów walki z zatorami płatniczymi, który ma wpłynąć na przyspieszenie wykonywania transakcji pomiędzy dużymi przedsiębiorstwami. Jednak na polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej może mieć każda firma, niezależnie od wielkości. Wystarczy terminowo regulować swoje zobowiązania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here