Wymagania bezpieczenstwa dotyczace stanowisk pracy

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w rejonie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z informacją ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest faktem prawnym Unii Europejskiej, opowiadającym o standardach, które muszą dokonać produkty łączone w powierzchniach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

Obecnie wszystkie urządzenia zrobione na placu Unii Europejskiej niebezpieczne powinny mieć zgoda z poradą ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj zastosowanych materiałów, a ponadto zastosowaną konstrukcję. Urządzenia robiące tą poradę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację ryzyk i dodawanie oznaczeń dla konkretnego towaru zobowiązany stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko wprowadzanymi w sektorze. Głównie są do przygotowania drobnych cząstek pyłów. Między innymi stosowane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze odnosi się i przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności towarów w układzie bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W okresie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym stanowi odpowiednie urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy produkcji urządzenia. W dokumentacji powinny istnieć też zawarte dodatkowe informacje: rodzina i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dopasować do warunków dużego biura i dostarczać na moc jego dane skutecznych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie prosty w przyrównaniu do zagrożeń stworzonych przez wybuchy.