Gaszenie pozaru z drabiny

Pożary, które zachodzą w oddzielnych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze najczęściej są gaszone przy zastosowaniu pary wodnej. Parę stosuje się w pomieszczeniach, w których masa wynosi około 500 m3. Powinny toż być miejsca szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie zapewne istnieć zastosowana, ze powodu na jej wyraźnie mały ciężar właściwy, co przekłada się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Ponadto w sukcesie małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej podobnie jest prawie silne i skuteczne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich pobiera się parę wodną do ubezpieczenia i zamykania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten materiał gaśniczy rzuca się i do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią być ugaszone w wyniku kontaktu z wodą.

Para wodna potrafi być oraz używana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tym znacznie funkcjonalne im szersza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w powierzchni spalania. Następuje również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w kierunku strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest doskonale najbardziej wydajny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która udzielana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.