Gaszenie pozaru rysunki

Pożary można gasić na chwila rodzajów, wszystko zależy natomiast z pozostałych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego wielkość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie ma więcej czas, który upłynął od momentu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

N 1 probiotic

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych alkoholi w okolicy spalania i na ograniczeniu stężenia tlenu do ceny, w jakiej spalanie stoi się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, dostaje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w przestrzeni spalania. Warto i dodać, że najlepsze efekty gaśnicze ma się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, zachodzące w wnętrzach zamkniętych, cechujących się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie a najczęściej poleca się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest konieczna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna traktowana jest dodatkowo do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się też przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie lub i zabezpieczenie miejsca pożaru z wykorzystaniem pary wodnej, będzie tym niezwykle pomocne, im cenniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W wypadkach pożarów gazów, para wodna również przejawia się pomocna, jednak wyłącznie w wnętrzach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej wykorzystuje się też do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako materiał gaśniczy, nie może istnieć przydatna na łatwych przestrzeniach. Jednak nie tylko. Pary wodnej nie należy wykorzystywać w sukcesach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie odnosi się również w wnętrzach, w których zapewne ona zrobić poparzenia otrzymujących się w nich mieszkańców. Używając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można łatwo się poparzyć. Gaszenie parą wodną odnosi się też z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.